Във връзка с произвеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09.06.2024 г. и изтичането на срока за подаване на заявления за вписване в избирателния списък по настоящ адрес, за издаване на удостоверение за гласуване на друго място (само за кандидатите за членове на ЕП и за народни представители, членовете на ЦИК, РИК и наблюдателите), както и за гласуване с подвижна избирателна кутия – 25.05.2024 г. и на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък – 01.06.2024 г.,  район „Южен“ – община Пловдив уведомява избирателите, че на 24.05.2024 г. (петък), 25.05.2024 г. (събота)  и 01.06.2024 г. (събота) отдел ГРАО на районната администрация ще работи от 08.30 ч. до 17.00 ч.

Провеждане на обучение на членовете на СИК, ПСИК и специализираните СИК, в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09.06.2024 г.

РЕШЕНИЕ № 56-ЕП/НС Пловдив Град, 08.05.2024 ОТНОСНО: Провеждане на обучение на членовете на СИК, ПСИК и специализираните СИК, в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09.06.2024 г.

Район „Южен“ – община Пловдив уведомява избирателите, че предварителните избирателни списъци за предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09.06.2024 г. на избирателни секции 014, 015, 016, 017, 018 и 019, гласуващи на предходни избори в НУ „Климент Охридски“ са обявени в СУ „Братя Миладинови – голяма сграда на ул. „Тодор Александров“ № 14.

Район „Южен“ община Пловдив уведомява избирателите, гласуващи на предходни избори в НУ „Климент Охридски“ – в избирателни секции 014, 015, 016, 017, 018 и 019, че поради планирани ремонтни дейности на предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 09.06.2024 г. същите са преместени в СУ „Братя Миладинови“ – голяма сграда на ул. „Тодор Александров“ № 14.

Избирателни списъци за изборите за членове на Европейски парламент от Република България

Изтегли от ТУК >>

Избирателни списъци за изборите за народни представители

Изтегли от ТУК >>