Избори за президент и вицепрезидент на републиката

и за народни представители на 14 ноември 2021 г.

З А П О В Е Д  21Ю-РОА-596

гр. Пловдив, 16.11.2021 г.

На основание чл. 46, ал. 4 от ЗМСМА, във вр. с чл. 18, ал. 1, чл. 4, ал. 4 от Изборния Кодекс

Заповед-втори тур на 21.11.2021-за сайта

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА:

fpzalprb_16-22-05

 

График за раздаване на материалите на СИК в район „Южен“ на 20.11.2021г.

График материали – Южен ПВР 20.11.2021

 

Гласуване в подвижна секция за карантинирани лица в община Пловдив – район „Южен“

В периода 1 – 14 ноември избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация могат да подадат заявление за гласуване в подвижна Covid секция по адреса на карантиниране, който може да е различен от постоянния или настоящия им адрес.

Заявлението може да бъде подадено по един от следните начини:

  1. Чрез сайта на ЦИК на електронен адрес: https://qvote.cik.bg/ns14.11.2021. Подаването на заявлението не изисква електронен подпис.
  2. Чрез подаване на попълнено и подписано заявление по образец (Приложение към Решение № 837-ПВР/НС/01.11.2021г.)на ел. поща на район „Южен“ – община Пловдив: info@south-plovdiv.bg
  3. Чрез подаване на място l деловодството на район „Южен“ – Община Пловдив на попълнено и подписано заявление по образец (Приложение към Решение № 837-ПВР/НС/01.11.2021г.), подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя.
  4. Чрез изпращане по пощата на попълнено и подписано заявление по образец (Приложение към Решение № 837-ПВР/НС/01.11.2021г.) на адреса на район „Южен“ – община Пловдив: гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А.
  5. На безплатен телефонен номер 0800 112 32.

Подвижни секции за гласуване на карантинирани лица ще бъдат образувани при минимум 7 подадени заявления в срок до 10.11.2021г.

r837-ПВР НС-Zayavlenie karantinirani-pril-ЕС

 

График за раздаване на материалите на СИК в район „Южен“ на 13.11.2021г.

график материали -Южен ПВР НС 13.11.2021

 

Решение № 67-ПВР НС обучение СИК

решение № 67-ПВР НС обучение СИК

 

Заявление за карантинирани лица:

r837-ПВР НС-Zayavlenie karantinirani-pril-ЕС

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА:

fpzalprns_16-22-05 14.11.2021

 

Заплащане на СИК – по банков път

Във връзка с предстоящите избори за президент и вицепрезидент, както и за народни представители на 14 ноември 2021 г., администрацията на район „Южен“ – община Пловдив, уведомява всички членове на СИК, че възнагражденията за участието в изборния ден ще бъдат изплащани по банков път.

За целта всички председатели, зам.-председатели и членове на СИК да предоставят в изборния ден актуално удостоверение за банкова сметка, по която ще бъде преведено полагащото им се възнаграждение.

 

Във връзка с произвеждането на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители на 14.11.2021 г. и изтичането на срока за подаване на заявления за вписване в избирателния списък по настоящ адрес, за издаване на удостоверение за гласуване на друго място (само за кандидатите за президент и вицепрезидент, за народни представители, членовете на ЦИК, РИК и наблюдателите), както и за гласуване с подвижна избирателна кутия – 30.10.2021 г. и на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък – 06.11.2021 г.,  район „Южен“ – община Пловдив уведомява избирателите, че на 30.10.2021 г. (събота)  и 06.11.2021 г. (събота) отдел ГРАО на районната администрация ще работи от 08.30 ч. до 18.00 ч.

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК
за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и за
народни представители на 14 ноември 2021 г.
(чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 16 – ПЛОВДИВ

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК >>