ЗАПОВЕД № 23Ю-РОА-648/02.11.2023г.

Изтегли от ТУК >>

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 5 ноември 2023 г.

Изтегли от ТУК >>

З А П О В Е Д № 23Ю-РОА- 636 Пловдив, 31.10.2023 г.

З А П О В Е Д № 23Ю-РОА- 636 Пловдив, 31.10.2023 г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК >>

РЕШЕНИЕ № 223-МИ Пловдив, 16.10.2023

ОТНОСНО: Провеждане на обучение на членовете на СИК, ПСИК и специализираните СИК, в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК >>

Г Р А Ф И К за раздаване на материалите на секционните комисии на 28 октомври 2023 г. в район „Южен“ – Пловдив

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК >>

Във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023г. и изтичането на срока за подаване на заявления за вписване в избирателния списък по настоящ адрес, както и за гласуване с подвижна избирателна кутия – 14.10.2023 г. и на заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък – 21.10.2023 г.,  район „Южен“ – община Пловдив уведомява избирателите, че на 14.10.2023 г. (събота)  и 21.10.2023 г. (събота) отдел ГРАО на районната администрация ще работи от 08.30 ч. до 17.15 ч.

Приложение 17 МИ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ С ПИК (чл. 37 ИК)

 

ИЗБОРИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И ЗА КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 Г.
Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. за всички избиратели български граждани.

Избирателите могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

  •  През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/
  •  Чрез стационарен или мобилен телефон. Избира се 0800 1 4726 безплатно за
    цялата страна.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, може да поиска да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес. Искането може да бъде направено чрез електронно заявление през интернет страницата на
ГД ГРАО на адрес: https://regna.grao.bg/

Адресната регистрация по настоящ адрес в съответното населено място трябва да е извършена най-малко 6 месеца преди изборния ден – 28.04.2023 г. Важно: Гражданите, подали заявление за гласуване по настоящ адрес, могат да направят справка за адреса на избирателната секция в данните от окончателните избирателни списъци за гласуване след 17.10.2023 г.

Предварителни избирателни списъци – част I

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК >>

Предварителни избирателни списъци – част II

ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК >>