На площадката по безопасност на движението, намираща се на ул. „Скопие“, се откри празник  посветен на пътната безопасност и опазването на околната среда.

Събитието  бе открито  от кмета на район „Южен“ г-н Костадин Язов, който поздрави децата и ги призова да бъдат внимателни като спазват правилата за движение. Кметът припомни на децата, че околната среда трябва да се пази чиста и всички отпадъци трябва да се изхвърлят на точно определеното за целта място.

Представители на инициаторите сдружение „БГ Бъди активен“, заедно с  инспектор Ботьо Гергинов от КАТ „Пътна полиция“,  организираха много образователни игри и забавления за децата и техните родителите.

С викторина и серия от „Чисти игри“, празникът  приключи и бяха раздадени много награди.

Събитието е част от  програмата Място България за облагородяване на различни места в града и страната и за намаляване замърсяването на градската среда. Партньори на инициативата бяха ОП „Организация и контрол по транспорта“ и район „Южен“  – Община Пловдив.