Заповед за определяне на комисия по чл.99б, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация

заповед комисия 99б 2020 за табло и сайт