Във връзка с „Решение 103, ВЗЕТО  С  ПРОТОКОЛ  № 7 ОТ 14. 05. 2020 г. за приемане на Наредба за изменение и допълнение на наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Пловдив“, информираме гражданите, че започва смяната на Заявленията и вписването на актуалните цени в Сайта на Район ЮЖЕН, влезли в сила от 1 Септември 2020 година.

Молим гражданите, да ни извинят за причиненото неудобство.

За повече информация за конкретна цена на услуга и/или заявление, моля обръщайте се към служителите на Район ЮЖЕН – информация за контакти има в сайта.