Започна подписването на Договорите за определяне броя, вида и седмичната кратност на обслужване на съдовете за битови отпадъци по подадени декларации в срок.

Изтегли от тук:

Бланка Договор

Бланка Справка ТБО