О Б Я В А

за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната  и в чужбина

1. Със заповед № OХ-48/2 1.01.2021 г. на министъра на отбраната са обявени вакантни длъжности за военнослужещи  във  Военномедицинска  академия  за приемане на военна служба след конкурс на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина

ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ

София 1606, ул. „Св. Г.Софийски” N•. 3,

Тел.: 3359 2) 92 26-000

Факс : (+3 59 2 ) 952 65 36