Час Място за гласуване

Брой секции

Секция №
11.00 ОУ „Димитър Талев“

 

11 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70
11.20 ОУ „Димитър Талев“

 

7 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59
11.40 ОУ „Стоян Михайловски“ 15 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85
12.10 СУ “Свети Константин Кирил  Философ“ – малка сграда

/Бивше Антон Страшимиров/

4 38; 39; 40; 41
  СУ „Свети Константин Кирил Философ“ 11 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52
13.00 Дом за стари хора

 

2 86; 87
  ОУ „Захари Стоянов“

 

8 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95
 

 

УМБАЛ „Еврохоспитал“ 1
  Транспортна болница

 

2
13.40 СУ „Константин Величков“

 

6 32; 33; 34; 35; 36; 37
  Медицински колеж

 

4 20; 21; 22; 23
  МБАЛ „Свети Пантелеймон“

 

2
  Пловдивски затвор

 

1
  Следствен арест

 

1
14.00 СУ „Братя Миладинови“

 

7 1; 2; 3; 4; 5; 6; 96
  СУ „Братя Миладинови“ – малка сграда 7 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
14.20 НУ „Климент Охридски“

 

6 14; 15; 16; 17; 18; 19
  ОУ „Яне Сандански“

 

8 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31