От четвъртък 15.04.2021г. започва изплащането на възнагражденията на участниците в СИК от избори  за Народни представители проведени на 04.04.2021г. от 09:00 до 17:00 часа в заседателната зала на етаж 2.