Въз основа на Протокол № 1 от 27.04.2021 г. конкурсната комисия назначена със Заповед № 21Ю-РОА-180 от 09.04.2021 г. Кмета на район „Южен” за допускане и провеждане на конкурса за длъжността Старши експерт-счетоводител в дирекция „Административно, правно, информационно обслужване, счетоводство, бюджет, човешки ресурси и стопански дейности”  в район „Южен” реши:

Допуска до конкурс следните кандидати:

  1. Юлия Йорданова Костова.
  2. Николина Йорданова Недялкова.

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 19.05.2021 г. от 10:30 ч. в сградата на район „Южен“, ул. „Македония“ №73А – заседателна зала (2-ри етаж).

Във връзка с РЕШЕНИЕ на Народното събрание за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи, обн. В ДВ, бр. 34, от дата 23.4.2021 г. теста за длъжността Старши експерт счетоводител ще се проведе на друга дата, за което кандидатите ще бъдат информирани допълнително.

ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА КОНКУРСНАТА КОМИСИЯ:  ……………..(п)………………

                  Панко Енев – Заместник-кмет на район „Южен“

Списък допуснати-28.04