Днес от 11 часа пред сградата на Район „Южен“ Община Пловдив се проведе поредната информационна среща по проект „Мерки за подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пловдив чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10) от битовото отопление“ касаеща безплатната подмяна на печките на дърва и въглища с по-екологично отопление.

Всички граждани имаха възможност да зададат своите въпроси и да получат компетентен и изчерпателен отговор. Бяха представени възможностите, които дава проектът на гражданите за безплатна подмяна на отоплителни уреди на дърва и/или въглища с по-екологични.