Стартира втора кампания за набиране на преброители и контрольори за 18-ото поред преброяване на населението и жилищния фонд в Република България, което бе отложено за периода от 7 септември до 3 октомври 2021 г.

В тази връзка и в изпълнение на указания, дадени от Председателя на Националния статистически институт, съобщаваме, втората кампания за набиране на преброители и контрольори ще бъде организирана както следва:

  1. Потвърждаване на участието на лицата, подали заявления в предходния период, което следва да се осъществи от 17 до 25 май 2021 г.;
  2. Втора кампания по набиране на преброители и контрольори – в периода от 25 май до 10 юни 2021 г. (документи за участие се приемат в деловодството на район „Южен“ – община Пловдив, ул. „Македония“ 73А, етаж 1).