ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН ЮЖЕН

ПРОИЗВОДСТВО № 21Ю-Ф-19 / 06.01.2021 Г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ВРЪЧВАНЕ НА ЛЮБА ЛУКОВА И СТЕФАН ЛУКОВ ПО РЕДА НА ЧЛ. 18А, АЛ. 10 ОТ АПК – ЧРЕЗ ПОСТАВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО НА ТАБЛОТО ЗА ОБЯВЛЕНИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА СРОК ОТ 7 ДНИ.