ЗАПОВЕД 21Ю-РОА-360/12.07.2021 ОТНОСНО НАЗНАЧАВАНЕ НА КОМИСИЯ ОТНОСНО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗОНА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА МЯСТО ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА МПС – ПАРКОМЕСТА  13 БРОЯ – ЗА 5 ГОДИНИ –  АДРЕСИ: УЛ. ПРИЛЕП 21 И 23

ЗАПОВЕД 21Ю-РОА-360/12.07.2021