УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

БЧК ще раздава помощ във вид на хранителни продукти

за следните групи лица:

  1. Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2019/2020 г.;
  2. Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и ал.5 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) през м.юли 2021 г.;
  3. Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от ЗСПД за учебната 2020/2021 г.;
  4. Лица с над 90% степен на увреждане, с определено право на чужда помощ, които имат ниски лични доходи от пенсия (до 369,00 лв.) и получават месечна добавка за социална интеграция по чл. 70 от ЗХУ през м. юли 2021г.;
  5. Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД през м. юли 2021г.;
  6. Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) през м. юли 2021 г., а по отношение на еднократните помощи – за периода от 01.01.2021 г. до 31.07.2021 г.;
  7. Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, както и лица и семейства, получили финансова подкрепа във връзка с COVID 19, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение за периода от 01.01.2021 г. до 31.07.2021г.

       Акцията ще стартира от 27.09.2021г. (понеделник) и ще продължи до 17.11.2021г. Помощите ще се раздават всеки работен ден от 09.00ч. до 14.00ч. на ул. „ Кичево“ № 29/Клуб на пенсионера/.

Всички правоимащи, включени в списъците, ще получат пакети, тежащи по 17кг. хранителни продукти. Пакетите ще включват: пшеничено брашно, спагети, захар, леща, грах, зрял боб, зелен фасул/консерва/, гювеч, рибни консерви, лютеница, домати стерилизирани,  конфитюр и др. 

      Всеки правоимащ ще получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност.

Телефон за контакти с представители на БЧК – 032/62-90-09

помощи от БЧК