СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с произвеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за народни представители за 47 Народно събрание на 14.11.2021г., община Пловдив уведомява, че 30.10.2021г. (събота) е крайният срок, когато избирателите могат да подадат:

Заявление за гласуване в подвижна избирателна кутия.  Избирателите с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в съответното изборно помещение и желаят да гласуват в подвижна избирателна кутия, могат да заявят желанието си в общината/района по постоянния им адрес в писмена форма, чрез саморъчно подписано заявление по образец (Приложение № 39-ПВР-НС) без изискване за прилагане на копие от документ, издаден от ТЕЛК/НЕЛК. Заявлението може да бъде подадено в деловодствата на общинската или районните администрации на гр. Пловдив или на електронна поща grao@plovdiv.bg.

Заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място Кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката, за народни представители за Народно събрание, членовете на ЦИК, РИК и наблюдателите могат да подадат заявления за издаване на удостоверение за гласуване на друго място до общинската администрация/районната администрация по постоянния им адрес.

Заявление за гласуване по настоящ адрес. Избирател, чийто настоящ адрес е в град Пловдив, а постоянният адрес е в друго населено място, може да подаде заявление за гласуване по настоящ адрес в районната администрация по настоящия му адрес. Електронно заявление за гласуване по настоящ адрес може да бъде подадено и чрез страницата https://regna.grao.bg/.

Заявленията могат да бъдат подавани и чрез разработените от Държавната агенция „Електронно управление“ електронни услуги на адрес https://egov.bg/wps/portal/egov/uslugi/Граждански права/Избори 2021.

Електронните услуги, във връзка с произвеждането на предстоящите избори са достъпни и чрез интернет страницата на Община Пловдив www.plovdiv.bg/ категория ИЗБОРИ 2021 ПВР/НС, както и на интернет страниците на районните администрации в Община Пловдив.

Общинската и районните администрации в Община Пловдив ще осигурят приемането на заявления от граждани и в съботния ден (30.10.2021г.) от 8.30ч. до 18.00ч.