Гласуване в подвижна секция за карантинирани лица в община Пловдив – район „Южен“

В периода 1 – 14 ноември избиратели, поставени под задължителна карантина или изолация могат да подадат заявление за гласуване в подвижна Covid секция по адреса на карантиниране, който може да е различен от постоянния или настоящия им адрес.

Заявлението може да бъде подадено по един от следните начини:

  1. Чрез сайта на ЦИК на електронен адрес: https://qvote.cik.bg/ns14.11.2021. Подаването на заявлението не изисква електронен подпис.
  2. Чрез подаване на попълнено и подписано заявление по образец (Приложение към Решение № 837-ПВР/НС/01.11.2021г.)на ел. поща на район „Южен“ – община Пловдив: info@south-plovdiv.bg
  3. Чрез подаване на място l деловодството на район „Южен“ – Община Пловдив на попълнено и подписано заявление по образец (Приложение към Решение № 837-ПВР/НС/01.11.2021г.), подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя.
  4. Чрез изпращане по пощата на попълнено и подписано заявление по образец (Приложение към Решение № 837-ПВР/НС/01.11.2021г.) на адреса на район „Южен“ – община Пловдив: гр. Пловдив, ул. „Македония“ № 73А.
  5. На безплатен телефонен номер 0800 112 32.

Подвижни секции за гласуване на карантинирани лица ще бъдат образувани при минимум 7 подадени заявления в срок до 10.11.2021г.

r837-ПВР НС-Zayavlenie karantinirani-pril-ЕС