Община Пловдив подменя 1913 осветителни тела с LED лампи в „Централен“ и „Южен“

Една трета от осветителни тела по улиците и  обществените пространства в Пловдив са енергоспестяващи

Община Пловдив стартира днес проекта за рехабилитация и модернизация на уличното осветление в район „Централен“ и район „Южен“. На символичното откриване присъстваха кметът на Пловдив Здравко Димитров, зам.-кметът по строителство Пламен Райчев и районните кметове Георги Стаменов и Костадин Язов, както и представители на изпълнителя.

С реализацията на проекта ще бъде модернизирана общинската система за изкуствено външно осветление по вътрешнокварталните улици в район „Централен“ (карето, заключено между бул. „Копривщица“, бул. „Марица-юг“, бул. „Руски“ и бул. „Христо Ботев“) и в район „Южен“ (карето, заключено между бул. „Коматевско шосе“, ул. „Акад. Петър Динеков“, бул. „Македония“ и бул. „Никола Вапцаров“).

Ще бъдат подменени общо 1913 осветителни тела с LED лампи с по-висока ефективност от настоящите като 1222 в район „Централен“ и 691 в район „Южен“. Също така ще бъде въведена ефективна автоматична система за  управление, контрол и мониторинг на енергоконсумацията.  Върху покривите на училище „Св. Константин-Кирил Философ“ и на ДГ „Зора“ ще бъдат изградени фотоволтаични системи, които ще произвеждат от 5-8% от нужната електроенергия за захранването на новите осветителни тела.

„Това е един прекрасен пример за интегриран и устойчив проект. Освен, че общината ще предостави на гражданите по-добра осветеност, тя ще спестява средства от електроенергия и ще произвежда зелена енергия. Целта ни е върху всяка обществена сграда, където е възможно, да бъдат поставени фотоволтаични панели, които да покриват част от енергийните й нужди“, заяви кметът Здравко Димитров. Той обясни, че новото осветление ще спестява годишно над 1 милион киловатчаса електроенергия и ще спомогне за същественото намаляване на емисиите на въглероден диоксид. С неговата реализация ще се спести и сериозен финансов ресурс от цената на електроенергия, от  експлоатация и поддръжка на цялата система.

Обща стойност на договора е 982 956,13 лв. с вкл. ДДС, а срокът за изпълнение на дейностите, предмет на договора, е един месец след съгласуване със съответните инстанции на техническите проекти. Изпълнител на проекта е ДЗЗД „Обединение Филкаб-Инженеринг“.

Проектът се реализира с безвъзмездната помощ по програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014–2020 г. Община Пловдив бе сред първите 20 общини, които спечелиха проект по линия на тази  програма.

Около една трета от над 30-те хиляди осветителни тела по улиците и другите обществени пространства в Пловдив са с LED лампи.  В момента екипът на отдел „Обществено осветление и улично осветление“ към ОП „Организация и контрол на транспорта“ завършва поставянето на LED осветление по бул. „Александър Стамболийски“, както и по ул. „Велико Търново“ до народната библиотека „Иван Вазов“, в отсечката от „Авксентий Велешки“ до Военния клуб.

Пред приключване е и обновяването на осветлението по „Пещерско шосе“ към входа на града. Предстои работа по булевардите „Копривщица“ и „България“.

LED осветление е монтирано и като част от проектите на реализираните през последните години реконструции на бул. „Коматевско шосе“, бул. „Шести септември“, бул. „Северен“, бул. „Васил Априлов“, „Руски“ и др.

В зависимост от средствата, които ще се заложат в общинския бюджет за 2022 г., предстои поетапното внедряване на LED осветление в целия град. Приоритетно се работи по възловите булеварди, тъй като там се реализира най-голяма икономия от електроенергия. По-добрата осветеност, включително и на пешеходните пътеки, води и до подобряване на пътната обстановка и намаляване на пътнотранспортните произшествия.

Пресцентър на Община Пловдив