З А П О В Е Д  21Ю-РОА-596

гр. Пловдив, 16.11.2021 г.

На основание чл. 46, ал. 4 от ЗМСМА, във вр. с чл. 18, ал. 1, чл. 4, ал. 4 от Изборния Кодекс

Заповед-втори тур на 21.11.2021-за сайта