УВЕДОМЛЕНИЕ

 

Уведомяваме живущите на бул. „ Никола Вапцаров“ и ул. „Братя Бъкстон“, че:

 

НА ИЗПЪЛНИТЕЛ : „БЛУ БИЛДИНГ“ ЕООД, съгласно  Разрешение за строеж от 2021 г. на  Община  Пловдив

за ОБЕКТ: Уличен водопровод РЕ-HD ф160 с дължина L=63м и Уличен канал РР DN600/SN8 с дължина  L=60м  по бул. „Никола Вапцаров“ за захранване на УПИ ІІ-530.2356-за жилищно строителство  и обществено обслужващи дейности, кв.170 по плана на кв.“Въстанически- Юг“, гр. Пловдив е издадено разрешение за прокопаване от районната администрация за съответния участък за периода от 17.12.2021 г . до 17.01.2022 г.

За спиране на водата за определен период, допълнително ще бъдете уведомени  от дружеството на  ВиК – Пловдив.