Инспектори от Пловдивския общински инспекторат и екип на „Общинска охрана“ са установили нарушение при товаро-разтоварни дейности на едрогабаритни битови отпадъци на тротоар пред  частен имот. На фирмата е съставен констативен протокол, тъй като по време на проверката служителите ѝ не са предоставили документи за дейността, която извършват.

Община Пловдив припомня, че физическите и юридическите лица трябва да използват  услугите само на лицензирани фирми, които да имат разрешение за превоз и изхвърляне боклуци на регламентираните за целта места.

„Засилили сме контрола по места, екипи на общинските предприятия наблюдават за изхвърляне на отпадъци от фирми, които нямат право на подобна дейност. Дежурни има и в почивните дни и по празниците, тъй като е забелязана особена активност в този времеви период“, обясни заместник-кметът Йордан Ставрев.

На въпросната фирма е даден срок да предостави необходимите документи, в противен случай ще бъде глобена от 1000 до 6000 лева.

В случай на нередност гражданите могат да се обаждат на дежурните телефони на Пловдивския общински инспекторат – 032/625650, 032/625660, 032/633323; 6-111.

В базата от ОП „Чистота“ – ул. „Даме Груев“ 64 А, има специализирана площадка, където гражданите безвъзмездно могат да предават ненужните и стари вещи от домовете си, както и строителни отпадъци до 1 кубичен метър след домашни ремонти.

Общинското предприятие работи по график за събиране на едрогабаритни отпадъци от домакинствата по райони.

Ето маршрутните графици дни в Район „Южен“:

  • Понеделник (от 6:30 ч. до 14:30 ч.)

Микрорайони  в граници: на север – ул. „Калиакра“ и ул. „Акад. Петър Динеков“; на запад – ул. „Петър Стоев“; на юг – ул. „Георги Кондолов“; на изток – бул. „Македония“; на север – бул. „Никола Вапцаров“ и бул. „Александър Стамболийски“; на запад – ул. „Димитър Талев“ и бул. „Македония“; на юг – ул. „Поручик Въльо Стефов“; на изток – жк „Оазис-4“.

  • Вторник (от 6:30 ч. до 14:30 ч.)

Микрорайони в граници: на север – ул. „Георги Кондолов“; на запад – ул. „Коматевско шосе“; на юг – бул. „Никола Вапцаров“; на изток – бул. „Македония“; на север – бул. „Никола Вапцаров“; на запад – ул. „Стефан Стамболов“; на юг – бул. „Александър Стамболийски“; на изток – ул. „Димитър Талев“.

  • Сряда (от 6:30 ч. до 14:30 ч.)

Микрорайони в граници: на север – ул. „Бачо Киро“; на запад – бул. „Македония“; на юг – ул. „Скопие“; на изток – ул. „Кукленско шосе“; на север – бул. „Никола Вапцаров“; на запад – ул. „Коматевско шосе“; на юг – бул. „Александър Стамболийски“; на изток – ул. „Стефан Стамболов“.

  • Четвъртък (от 6:30 ч. до 14:30 ч.)

Микрорайони в граници: на север – ул. „Кукуш“; на запад – бул. „Македония“; на юг – ул. „Скопие“; на изток  – ул. „Пере Тошев“, ул. „Гевгели“; на север – ул. „Скопие“; на запад – бул. „Македония“; на юг – бул. „Александър Стамболийски“; на изток – ул. „Кукленско шосе“.

  • Петък (от 6:30 ч. до 14:30 ч.)

Микрорайони в граници: на север – софийска жп линия; на югозапад – ул. „Модър“; на изток – ул. „Коматевско шосе“;

– кв. „Остромила“; кв. „Беломорски“; кв. „Коматево“ .

https://chistota-plovdiv.com/novini/show/grafik-za-sabirane-na-edrogabaritni-otpadaci