Започва сключването на Договори с юридически и физически лица на основание чл. 67 от ЗМДТ, съгласно подадена декларация по чл.19 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите на територията на Община Пловдив на заявени брой, кратност и  вид на съдове за битови отпадъци.

Изтегли Договора от ТУК