Улица „Кукуш“ в „Кючук Париж“, която свързва бул. „Македония“ с надлез „Родопи“ и Кукленско шосе, ще стане удобно и бързо трасе за пресичане на района в посока запад-изток, след като се разшири. И с изграждането на връзката с бъдещия пробив под Централна гара и надлез „Родопи“ тя ще осигури и добри алтернативи за свързаност на „Южен“ с централната градска част, районите „Тракия“ и „Източен“, както и с Кукленско и Асеновградско шосе.

В момента пътното платно е с габарит на улица с две ленти за движение. В новия план за ул. „Кукуш“ се предвижда разработване на проект за улица с две платна с по две ленти за движение във всяка посока, подобно на проекта, който вече се изпълнява на ул. „Даме Груев“. Предвижда се ново слизане от надлез „Родопи“ към ул. „Кукуш“. В изменението на ПУП-а е предоставена възможност за още една връзка към сградата на ЖП управление – Пловдив и магазин Била.

Изменението на Подробния устройствен план в частта нова улична регулация (ПУП-ПР)  влиза утре за повторно обсъждане на сесията на Общинския съвет. През миналата година местният парламент отхвърли плана заради неясноти за транспортната връзка с Бетонния мост и каква ще е съдбата му, след като той бъде съборен заради реализирането на проекта за модернизация на жп възел Пловдив.

Паркът до жп линията не се засяга от разширението на ул. „Кукуш“, но ще бъде съборена общинската постройка, където навремето се помещаваше кметството на район „Южен“.

С изпълнение на проекта ще бъдат изградени нови тротоари, осветление и паркоместа в района между бул. „Македония“ и надлез „Родопи“.

Предвижда се изграждане на места за паркиране от зоната до бул. „Македония“ по продължение до ул. „Бачо Киро“. Ще се изградят паркоместа  в предблоковото пространство на ул. „Бачо Киро“ с № 7-9, в отсечката от ул. „Дойран“ до ул. „Тодор Александров“ по ул. „Филип Тотю“ с  № 23-25, по ул. „Дойран“ с № 19-21, по ул. „Архимандрит П. Богдан“ с № 15-17, по ул. „Сирма Войвода“ с № 11-13 към кадастрален район 530 на „Въстанически-север“. По този начин се дава решение изцяло и на въпроса с паркирането на кв. 530 „Въстанически-север“, коментира кметът на район „Южен“ Костадин Язов.

По предишния вариант на ПУП-ПР в ЕСУТ са били подадени 7 възражения. Проектът е преработен с нанесените в него корекции, нови възражения няма, твърди арх. Ахрянов.

Тепърва Общината трябва да планира и развръзките  на ул. „Кукуш“ с пробива под Централна гара в участъка между бул. „Македония“ до ул. „Акад. Петър Динеков“, за да бъде реализирана важна част от предвидения в Общия устройствен план на Пловдив Южна тангента.

Четете повече във вестник МАРИЦА