Благодарение на гражданите на Район „Южен“, металното сърце за събиране на капачки пред Района се напълни! Благодарим на всички отзовали се на призива за благотворителност. В понеделник – 14 февруари 2022 година е организирано предаването на събраните капачки. Сърцето ще очаква отново да бъде напълнено!