Кметът на район „Южен“ Костадин Язов кани всички ученици от район „Южен“ да вземат участие в онлайн конкурса за рисунка на тема:

Подземните води – „Да направим невидимото, видимо“

Срок за изпращане на творбите 16.03.2022 г. на E-mail: ecology@sout-plovdiv.bg