Утре, 22 март 2022 г. от 13.00 часа в административната сграда на район „Южен“, кметът на Района г-н  Костадин Язов ще награди победителите в конкурса за рисунка на тема: „Да направим невидимото, видимо“. Конкурсът, който приключи, бе обявен от кмета на район „Южен“ във връзка с отбелязването на Световния ден на водата – 22 март.

ПРОТОКОЛ вода 2022