Днес, в сградата на район „Южен“ грамоти получиха малките художници, участвали в конкурса за рисунка на тема: „Да направим невидимото, видимо“. От името на кмета на Района – г-н Костадин Язов наградите връчиха зам. – кметовете: г-н Панко Енев и г-н Павел Милушев, както и инж. Владислав Стоименов – Старши експерт „В и К“ в Район „Южен“ Община Пловдив. Благодарим на колегите от „Екология“ – инж. Евтимия Първанова, г-н Веско Михайлов и г-жа Елена Панчова, които помогнаха за успеха на събитието.