От днес продължава стартиралата в края на месец март обработка на тревните площи срещу акари /дезакаризация/. При благоприятни метеорологични условия екипите на ОП „Дезинфекционна станция” ще работят по следния график:

 • 4, 5 и 6 април – Тревни площи на територията на район „Централен“;
 • 7 и 8 април – Дворове на училища на територията на район „Централен“,
 • 9 април – Дворовете на детски градини на територията на районите „Централен“, „Източен“ и „Западен“;
 • 11 април – Тревни площи на територията на район „Източен“;
 • 12 април – Тревни площи на територията на районите „Източен“ и „Централен“;
 • 13 април – Тревни площи на територията на районите „Централен“ и „Тракия“;
 • 14 и 15 април – Тревни площи на територията на районите „Тракия“ и „Източен’;
 • 16 април – Дворовете на детски градини на територията на районите „Тракия“, „Северен“ и „Южен“;
 • 19 и 20 април – Тревни площи на територията на районите „Тракия“ и „Южен“;
 • 21 април – Тревни площи на територията на район „Южен“;
 • 26 април – Тревни площи на територията на районите „Северен“ и „Южен“;
 • 27 и 28 април – Тревни площи на територията на район „Северен“;
 • 29 април, 2 и 3 май – Тревни площи на територията на район „Западен“

 

Едновременно с дезакаризацията ще се извършват дейности по растителна защита по декоративната растителност на територията на шестте района. В периода от 5 – 8 април ще се извърши и ларвицидна обработка срещу комари в картираните водни биотопи на територията на  Пловдив.

При неблагоприятни метеорологични данни (дъждовно и ветровито време), пролетната дезакаризация ще продължи при следващ работен ден с подходящи за обработките условия.

За дезинсекцията ще се използват биоцидни препарати, разрешени за употреба от МЗ, в съответната препоръчителна доза и концентрация.