Кметът на Район “Южен” г-н Костадин Язов кани всички ученици от района да вземат участие в конкурса за рисунка на тема: “Инвестирайте в нашата планета”.

Всяка рисунка трябва да съдържа следната информация:
– трите имена на автора;
– клас и възраст на автора /навършени години/;
– училище;
– телефон за връзка, e-mail, точен адрес;
– име на ръководителя /ако има такъв/;

В конкурса могат да участват автори в следните възрастови групи:
– 1-ва група – I – IV клас
– 2-та група – V – VII клас
– 3-та група – VIII – XII клас

Срокове:
Творбите ще се събират в административната сграда на район “Южен” стая № 10 -звено “Екология” до 17.00 ч. на 18.04.2022 г.

Наградените участници ще бъдат обявени в сайта на район “Южен” и награждаването ще се извърши на 20.04.2022 г. от 13.00 часа.

Снимка: Pyxabay