В парк „Белите брези“ в Район „Южен“ се проведе  акция „SOS! Здраве“. Тя бе ориентирана към възрастните хора и съставляваше премерване на кръвно налягане и тегло, както и диалог с психолог. Акцията е организирана от Български червен кръст (БЧК) – Пловдив, посредством стратегия Мобилни обществени екипи, взаимно с Община Пловдив.