При подходящи метеорологични условия на територията на Пловдив ще продължат обработките срещу възрастни форми на комари и растително-защитните дейности по дървесната и храстова растителност.

Специализираните общински екипи от ОП „Дезинфекционна станция“ ще работят на територията на район „Южен“ на 26.08.2022 г.

За ДДД-обработките ще се използва биоциден препарат, разрешен за употреба от МЗ, в съответната препоръчителна доза и концентрация.

Растителнозащитните мероприятия ще бъдат отразени и на електронна платформа на БАБХ- ЕПОРД.

 При неблагоприятни метеорологични данни (дъждовно и ветровито време) ДДД-дейностите и РЗ-обработките ще продължат при следващ работен ден с подходящи за съответната обработка условия.

Съветваме отглеждащите пчелни семейства в района на предстоящите обработки, да ограничат полета на пчелите в указания по-горе период.

 Директна връзка със специализираното Общинско предприятие „Дезинфекционна станция“: телефон 032/99 03 18; 032/64 25 83; 032/64 41 56 или на електронен адрес: dstancia.plovdiv@abv.bg