Благодарствен адрес от г-жа Тинка Балабанова – Директор на Основно училище „Стоян Михайловски“