Oбщина Пловдив информира пловдивчани, че при благоприятни метеорологични условия в периода от 17 до 24 октомври включително на територията на шестте административни района ще се осъществи есенната канална дератизация – планово мероприятие, при което в уличните дъждоприемни шахти се зарежда препарат /родентицид/ за борба срещу гризачи.

В район „Южен“,  в т.ч. кв. „Коматево“ мероприятието ще се извърши от специализираните екипи към общинско предприятие „Дезинфекционна станция“ на  21.10.2022 г.

От общинското предприятие призовават пловдивчани да съдействат за успешното провеждане на мероприятието като не паркират своите автомобили върху дъждоприемните  шахти в часовия диапазон 8:30 – 15:00 часа на 21.10.2022 г.

Припомняме, че е в изпълнение на чл.4 от Наредба № 1 от 5 януари 2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации: Физическите и юридическите лица, стопанисващи и ползващи обектите по чл.1, т. 1, са длъжни да ги поддържат чисти, в добро санитарно-хигиенно състояние, с ниско ниво на проницаемост за вредителите и да осигуряват извършването на дезинфекции, дезинсекции и дератизации при поява на вредители и следи от присъствието им.