Европейска седмица за намаляване на отпадъците в район “Южен”

“ОТПАДЪЦИТЕ НЕ СА НА МОДА, ДА ГИ РЕЦИКЛИРАМЕ!”

Кметът на Район “Южен“ д-р Костадин Язов кани всички училища на територията на  Район “Южен” да вземат участие в конкурс на тема: “Текстилният отпадък е полезен”.

Учениците могат да участват в конкурса с  изработка на изделие или макет от отпадъчни текстилни материали.

Ще бъдат определени 1, 2 и 3 място за всяка възрастова група от 1-12 клас.

Необходимо е на всяка творба да има три имена, училище и клас.

Крайният срок за получаване на изделията или макетите е  22.11.2022 г. в Екологията на район “Южен”- стая № 10.

Награждаването ще бъде на 25.11.2022 г.  от 13.00 ч. в административната сграда на Район “Южен”

Покажете ни Вашата креативност и творчески идеи, за да направим света по-чист и по-екологичен!

Заедно можем повече!