Район “Южен” Община Пловдив обявява графика за изплащане на възнаграждения на СИК от проведените на 02.04.2023 г. ИЗБОРИ 2023 г. за народни представители:

Възнагражденията на членовете на СИК, заявили желание да ги получат по банков път, ще бъдат преведени на 13.04.2023 г.

Изплащането в брой на възнагражденията ще стартира от 18.04.2023 г.  в 10.30 часа в сградата на кметството в район „Южен“ на ул. „Македония“ 73 А и ще продължи всеки работен ден от 8.30 до 17.00 часа.

Важно изискване за всички участници е, че трябва да носят със себе си лична карта и удостоверение за участието си в комисиите.