ПРОТОКОЛ

за класираните участници в конкурса за рисунка на тема: „Да инвестираме в нашата планета“ обявен във връзка с отбелязването на Световния ден на Земята 22.04.2023 г. от Кмета на район „Южен“ Община Пловдив – г-н Костадин Язов

Награждаването ще се извърши на 24.04.2023 г. от 13.00 часа.

1 клас

1 МЯСТО

Атанас Белов- ОУ „Стоян  Михайловски

2 МЯСТО

Спас Христов- ОУ „ Захари Стоянов“

Александър Георгиев-СУ“ Братя Миладинови“

Лора Руменова- СУ „Братя Миладинови“

3 МЯСТО

Калина Стойкова- ОУ „Захари Стоянов“

Йоана Николова- ОУ „Захари Стоянов

Александър Пенев – СУ „ Братя Миладинови“

Емилия Михева – СУ „ Братя Миладинови“

 

2 клас

1 МЯСТО

Радина Хаджиева- ОУ „Стоян Михайловски“

Пресиана Македонска –ОУ „Стоян Михайловски“

Георги Атанасов –СУ „Св. Константин Кирил Философ

Ханде Кичукова –СУ „Братя Миладинови“

Амелия Балджиева- СУ „Константин Величков“

Аляра Исуф- СУ „Константин Величков“

Александра Зашева- ОУ „Стоян Михайловски“

Димитър Шуманов- ОУ „Захари Стоянов“

 

2 МЯСТО

София Балджиева – СУ „Св. Константин Кирил Философ“

Ели Караиванова- ОУ „Стоян Михайловски“

Богдан Николов- СУ „Братя Миладинови“

 

3 МЯСТО

Ърмак Сечкин –ОУ „Ст. Михайловски“

Кристиан Антонов- СУ „Константин Величков“

Добромир Барачков- „СУ „Св. Константин Кирил Философ“

 

3 клас

1 МЯСТО

Невена Николова- ОУ „Захари Стоянов“

Александра Домакинова- „СУ „Св. Константин Кирил Философ“

 

2 МЯСТО

Ивона Маринска- ОУ „Захари Стоянов“

Иван Кънев-„СУ „Св. Константин Кирил Философ“

Емил Зейнелов- „СУ „Св. Константин Кирил Философ“

 

3 МЯСТО

Елеонора- Николова-„СУ „Св. Константин Кирил Философ“

Марияна Калчева- ОУ „Захари Стоянов

 

4 клас

1 МЯСТО

Кристиан Станевски-„СУ „Св. Константин Кирил Философ“

Кристин Атанасова  – ОУ „Ст. Михайловски

Лилия Декова- ОУ „Ст. Михайловски

Иван Караиванов- – „СУ „Св. Константин Кирил Философ“

 

2 МЯСТО

Виктория Хаджийска  и Дария Рашкова- ОУ „Стоян Михайловски“

Марина Николова- „СУ „Св. Константин Кирил Философ“

Кристиана Солтирова- СУ „Константин Величков“

 

3 МЯСТО

Емилия Кехайова- СУ „Константин Величков“

Иван Минев –СУ „Братя Миладинови“

Ралица Ботева- СУ „Братя Миладинови“

 

5 клас

1 МЯСТО

Пресияна Дечева- – ОУ „Ст. Михайловски“

Николета Георгиева- СУ „Константин Величков“

 

2 МЯСТО

Вилина Дачева- ОУ“ Стоян Михайловски“

 

3 МЯСТО

Лилия Вълчева- ОУ “ Стоян Михайловски“

Моника Арабаджиева- СУ „Константин Величков“

 

6 клас

1 МЯСТО

Александра Русинова- ОУ „ Стоян Михайловски“

Александър Николов- ОУ „ Стоян Михайловски“

Никол Фесчиян- ОУ „ Стоян Михайловски“

Деа Костадинова- ОУ „ Стоян Михайловски“

 

2 МЯСТО

Таня Славовска- ОУ „ Стоян Михайловски“

Юлиана Николова- ОУ „ Стоян Михайловски“

Никол Петрова- ОУ “Стоян Михайловски“

3 МЯСТО

Христина Тенева- ОУ “Стоян Михайловски“

Даная Кючукова- ОУ „Стоян Михайловски“

София Димова- ОУ “Стоян Михайловски“

 

7 клас

1 МЯСТО

Анелия Атанасова-ОУ“Стоян Михайловски“

Димана Коталева- СУ“Константин Величков“

 

2 МЯСТО

Жасмина Младенова- ОУ“Стоян Михайловски“

 

3 МЯСТО

Христиан Петков –ОУ „Захари Стоянов“

Райя Райчева- СУ“Константин Величков“

 

8 клас

1 МЯСТО

Миглена Попова-ЕГ „Иван Вазов“

 

2 МЯСТО

Иван Чолаков- СУ“Константин Величков“

 

3 МЯСТО

Димитър Боринарски- СУ“Констатин Величков“

 

9 клас

1 МЯСТО

Лилия Толстая – СУ „Константин Величков“

 

2 МЯСТО

София Родочинская- СУ „Константин Величков“

Комисия:

 

  1. Атанаска Тунтова – зам. кмет на район „Южен“………………………….

 

  1. инж. Е. Първанова – главен експерт „Екология“…………………………..

 

  1. Веско Михайлов – главен експерт „ООС“…………………………………..

 

  1. Елена Панчова- главен специалист „Чистота“……………………………..

 

  1. Мая Минчева – Секретар „Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни“……………………………………….