Районната администрация на район „Южен“ извършва акция по облепване със стикери на излезли от употреба МПС.

Според измененията в Наредбата за управление на отпадъците  се облепят коли, които не са в движение през последните 3 месеца и са ситуирани на общински терени. Собствениците на облепените коли могат в 3-месечен срок да приведат колите в техническо изправно състояние, да ги преместят на  частен терен или да ги предадат за разкомплектоване на лицензирани компании.

„Благодарим на жителите  на район „Южен“, които подават сигнали в администрацията. С тяхна помощ заедно можем да улесним отчасти паркирането на МПС-та в предблоковите пространства, което става все по-трудно, като отчитаме и увеличението на жителите в  района ни“- уточни кметът Язов.

Още веднъж напомняме, че гражданите на район „Южен“ могат да подават  сигнали за изоставени коли на тел. 032 / 276-140 и 032/276-131.