Район „Южен“ търси фирми за събарянето на сградите, спъващи ремонта на ул. „Даме Груев“

Администрацията на пловдивския район „Южен“ обяви обществената поръчка за избор на фирми, които да премахнат двете сгради, които блокираха ремонта на ул. „Даме Груев“. Това се случва след като ВАС отхвърли като неоснователни жалбите на наемателите им срещу заповедта на кмета Костадин Язов за събарянето.

Поръчката е в две обособени позиции, защото едната постройка се води на ул. „Даме Груев“, а другата – на ул. „Тодор Александров“. Общата прогнозна стойност 96 088,33 лв. без ДДС. Срокът за подаване на оферти е 23,59 часа на 23 юни в централизираната електронна система за обществени поръчки.