Обявление

Във връзка с изменение на насоките за кандидатстване по Подмярка 1 „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд“-Етап II в рамките на инвестиция „Подкрепа за обновяване на сградния фонд“ от Националния план за възстановяване и устойчивост Ви уведомяваме, че заявления за участие ще се приемат до 17.00часа на 10.02.2024г. в деловодството на район „Южен“