ОБЯВЯВАНЕ ПО ЧЛ.127, АЛ.1 ОТ ЗУТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ УПИ IV- КОМПЛ.ЗАСТРОЯВАНЕ КВ.167, КВ.168, КВ.169, КВ.170 ПО ПЛАНА НА КВ.ВЪСТАНИЧЕСКИ-ЮГ,ГР. ПЛОВДИВ

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ КЪМ ОБЯВЯВАНЕ ПО ЧЛ.127, АЛ.1 ОТ ЗУТ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПУП-ПРЗ УПИ IV- КОМПЛ.ЗАСТРОЯВАНЕ КВ.167, КВ.168, КВ.169, КВ_compressed

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ.127,АЛ.1