ОБЯВЛЕНИЕ  ПО ЧЛ.124 Б  АЛ.2  ОТ ЗУТ НА ЗАПОВЕД № 24 ОА-459 от 28.02.2024г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ ЗА РАЗРЕШАВАНЕ ДА СЕ ИЗРАБОТИ ПУП-специализиран план – СХЕМА ЗА ЛИНЕЕН ОБЕКТ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА “РЕКОНСТРУКЦИЯ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА НА ГР. ПЛОВДИВ, ЧАСТ 2: ПЕРИФЕРЕН КОЛЕКТОР I–A, УЧАСТЪК ПО УЛ.“АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“, ОТ БУЛ.„КУКЛЕНСКО ШОСЕ“ ДО БУЛ. „АСЕНОВГРАДСКО ШОСЕ“

ОБЯВЛЕНИЕ на Заповед за допускане №24ОА-459от 28.02.2024г.