ПУП-ПРЗ НА ЧАСТ ОТ КВ.18 Г ПО ПЛАНА НА КВ. ХРИСТО БОТЕВ-СЕВЕР

ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЧЛ.127, АЛ.1 КВ.18 Г КВ. ХР. БОТЕВ -СЕВЕР