СВЕТОВЕН ДЕН НА ОКОЛНАТА СРЕДА 05.06.2020 г.

Кметът на район “Южен” г-н Костадин Язов кани всички ученици от район “Южен” да вземат участие  в два онлайн конкурса:

 КОНКУРС ЗА ЕСЕ:

на тема: “Кой е по-силен човекът или природата”

КОНКУРС ЗА РИСУНКА:

на тема: “Земята се нуждае от теб”

Условия за участие:

Всяко есе и всяка рисунка  трябва да съдържа следната информация:

–  трите имена на автора

–  клас  и  възраст на автора /навършени години/

–  училище

–  телефон за връзка, e-mail, точен адрес

–  име на ръководителя /ако има такъв/;

В двата конкурса могат да участват автори  в следните възрастови групи:

–   1-ва група  –  I – IV клас

–   2-та група –  V – VII  клас

–   3-та група –  VIII – XII клас

Срокове: Необходимо е творбите да бъдат изпратени на следния E-mail:

ecology@south-plovdiv.bg  до 03.06.2020 г.

Наградените участници ще бъдат  обявени в сайта  на район “Южен”, а грамотите ще бъдат изпратени  до училищата на участниците.