Поздравителен адрес от кмета на Район „Южен“ Община Пловдив по случай 22 септември – деня на независимостта на България

Поздравителен адрес от кмета на Район „Южен“ Община Пловдив по случай 22 септември – деня на независимостта на България

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Поздравявам Ви с деня на Независимостта на България  –  22 септември!

На този ден през 1908г. в старопрестолния ни град Търново е подписан Манифестът, с който България показва на Европа и света силната си воля за финансова и политическа независимост. Днес отдаваме почит на онези, които освен за Освобождението на Родината ни се бориха и за нейната Независимост.

Пожелавам на всички ни да успеем да запазим свободолюбивия си български  дух и единство!

Честит празник!

 

Д-р Костадин Язов

Кмет на Район „Южен“

БЧК ще раздава помощ във вид на хранителни продукти

БЧК ще раздава помощ във вид на хранителни продукти

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

БЧК ще раздава помощ във вид на хранителни продукти

за следните групи лица:

 1. Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление за отоплителен сезон 2019/2020 г.;
 2. Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и ал.5 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) през м.юли 2021 г.;
 3. Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици, записани в първи клас по чл. 10а от ЗСПД за учебната 2020/2021 г.;
 4. Лица с над 90% степен на увреждане, с определено право на чужда помощ, които имат ниски лични доходи от пенсия (до 369,00 лв.) и получават месечна добавка за социална интеграция по чл. 70 от ЗХУ през м. юли 2021г.;
 5. Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД през м. юли 2021г.;
 6. Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето (ППЗЗД) през м. юли 2021 г., а по отношение на еднократните помощи – за периода от 01.01.2021 г. до 31.07.2021 г.;
 7. Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, както и лица и семейства, получили финансова подкрепа във връзка с COVID 19, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане (ППЗСП), въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение за периода от 01.01.2021 г. до 31.07.2021г.

       Акцията ще стартира от 27.09.2021г. (понеделник) и ще продължи до 17.11.2021г. Помощите ще се раздават всеки работен ден от 09.00ч. до 14.00ч. на ул. „ Кичево“ № 29/Клуб на пенсионера/.

Всички правоимащи, включени в списъците, ще получат пакети, тежащи по 17кг. хранителни продукти. Пакетите ще включват: пшеничено брашно, спагети, захар, леща, грах, зрял боб, зелен фасул/консерва/, гювеч, рибни консерви, лютеница, домати стерилизирани,  конфитюр и др. 

      Всеки правоимащ ще получава хранителните продукти срещу подпис и документ за самоличност.

Телефон за контакти с представители на БЧК – 032/62-90-09

помощи от БЧК

Една инициативана на младоженци разкраси район „Южен“ с прекрасни декоративни дървета от вида Магнолия

Една инициативана на младоженци разкраси район „Южен“ с прекрасни декоративни дървета от вида Магнолия

Младоженците Мила и Йордан вече сем. Кърчеви от район „Южен“, но живеещи от няколко години в Кембридж решиха на своята сватба вместо цветя на масите в ресторанта да имат декоративни дървета, които веднага след събитието на следващият ден да дарят и засадят в любимият си роден град Пловдив – район „Южен“,  където са израстнали.

„Смятаме, че ние младите хора трябва да се грижим за природата и да я възобновяваме. Не е важно, кой какъв е и къде живее природата е част от нашето бъдеще, част от бъдещето на децата ни, за това решихме да дарим и засадим декоративни дървета. Благодарим на кмета на район „Южен“ Д-р Костадин Язов, на зам.-кмета  г-жа Атанаска Тунтова, на неговите еколози, и на служителите от ОП „Градини и паркове“, че с радост приеха иницативата ни и така заедно с тях избрахме вида – Магнолия и местата, където да ги засадим“.

Така парк „Райчо Кирков“ и средната разделителна ивица на ул. „Македония“ бяха разкрасени с нови декоративни дървета от вида Магнолия.

„Благодарим на тези прекрасни млади хора, надяваме се и други като тях да последват примера им“ – сподели кмета на „Южен“ г-н Язов.

 

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ПО СЛУЧАЙ ОТКРИВАНЕТО НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА ОТ КМЕТА НА РАЙОН “ЮЖЕН“ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Г-Н КОСТАДИН ЯЗОВ

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС ПО СЛУЧАЙ ОТКРИВАНЕТО НА НОВАТА УЧЕБНА ГОДИНА ОТ КМЕТА НА РАЙОН “ЮЖЕН“ ОБЩИНА ПЛОВДИВ Г-Н КОСТАДИН ЯЗОВ

Уважаеми учители!

Мили първокласници!

Скъпи ученици и родители!

 

Най-сърдечно Ви поздравявам с откриването на новата учебна 2021-2022 година!

Днес, на първия учебен ден прекрачваме прага на българското училище с трепет и жажда за нови знания.

За Вас, мили първокласници 15 септември поставя началото на нов път, по който заедно с Вашите учители ще трупате знания и опит.

Бъдете здрави, вярвайте в себе си и сбъдвайте с лекота мечтите си!

Скъпи ученици, бъдете креативни, вярвайте в силата на знанието, защото всички научени уроци са стъпка по пътя, който Ви предстои, за да сте подготвени за предизвикателствата на живота.

Уважаеми учители, благодарим Ви за търпението и отдадеността, с които мотивирате Вашите възпитаници да изграждат умения и знания с бъдеще.

 

Честит празник и на добър час!

 

Д-Р КОСТАДИН ЯЗОВ

Кмет на Район „Южен“

Снимки от:

НУ „Климент Охридски“

 

 

СУ “  Свети Константин – Кирил Философ”

 

ОУ “ Яне Сандански“

Кметът на Пловдив Здравко Димитров откри първия учебен ден в ОУ „Димитър Талев“ и поведе I „б“ към класната стая. Преди това 144 първолаци положиха клетва да вървят уверено по пътя на успеха, след като чуха химна на България и за първи път химна на своето училище.

Средно училище „Константин Величков“

ОУ „Стоян Михайловски“

СУ „Братя Миладинови“

ОУ „Захари Стоянов“

 

 

 

 

Кметът на район „Южен“ ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА Провеждане на конкурс чрез подбор по документи и събеседване за длъжността Медицинска сестра в ДГ „8-ми март“

О  Б  Я  В  А

 

съгласно чл. 7 от Вътрешните правила за подбор  и назначаване на персонала в район „Южен“ и Заповед № 21Ю-РОА-472/14.09.2021 г. на Кмета на район „Южен“

 

 

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

 

Провеждане на конкурс чрез подбор по документи и събеседване за длъжността Медицинска сестра в ДГ „8-ми март“, дейност „437 Здравен кабинет в детски градини и училища” в район „Южен”

 

 

І. ИЗИСКВАНЕ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

 1. Завършено медицинско образование – бакалавър или специалист със следните специалности: медицинска сестра или фелдшер;
 2. Минимален професионален опит – 1 година.

 

ІІ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ :

 1. Заявление;
 2. Автобиография;
 3. Копие от документ за завършено образование ;
 4. Документ, удостоверяващ общия трудов стаж към датата на обявяване на конкурса /копие от трудова книжка, копие от осигурителна книжка и удостоверение образец УП -3 и др./;

 

Документите за участие се приемат от 14.09.2021г. до 12:00 часа на 21.09.2021 год. в деловодството на район „Южен”;

Списъка с допуснатите до събеседване кандидати за длъжността се обявява след 16:00 часа на 23.09.2021 г. на таблото за информация на район „Южен”, ул.”Македония” 73А и на официалната страница на район „Южен”- https://south-plovdiv.bg/.  Събеседването ще се проведе на 27.09.2021 г. от 10:15 часа.  Окончателните резултатите от конкурса се обявяват на кандидатите  по същия ред на 27.09.2021 г. след 16,00 часа.

Лице за контакти: Ел. Стоянова – Гл. експерт  “Човешки ресурси”

тел: 032/276 107.