ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ – ФАЗА ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ И ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ ПО ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА КЪМ НЕГО

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Пловдив съобщава, че е изработен Предварителен проект за изменение на Общ устройствен план на Община Пловдив и Екологична оценка към него.

На основание  чл.127, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и чл. 20, ал.1, т. 1 от Наредбата за извършване на екологични оценки на планове и програми се организира:

 

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на

ПРОЕКТ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ

 

и на  Доклад за екологична оценка и Доклад за оценка за съвместимост към него.

Общественото обсъждане ще се проведе в Заседателната зала на Общински Съвет – Пловдив , адрес: гр.Пловдив, ул. “Авксентий Велешки“ №20 по райони , както следва:

  • Район Централен на 26.10.2020гт. год. от 9.30 до 12.00часа
  • Район Северен на 26.10.2020гт. год. от 13.30 до 16.00часа
  • Район Западен на 27.10.2020гт. год. от 9.30 до 12.00часа
  • Район Южен на 27.10.2020гт. год. от 13.30 до 16.00часа
  • Район Източен на 28.10.2020гт. год. от 9.30 до 12.00часа
  • Район Тракия на 28.10.2020гт. год. от 13.30 до 16.00часа

Съобщение за изработен проект за изменение на Общ устройствен план на Община Пловдив – фаза предварителен проект и провеждане на консултации  по екологична оценка към него е обнародвано на сайта на Община Пловдив  www.plovdiv.bg, Изменение на ОУП на Община Пловдив-фаза Предварителен проект и доклади за ЕО и оценка за степен на въздействие .

Цялата документация е на разположение за разглеждане в периода 21.09.2020г. -21.10.2020г., на сайтовете на Община Пловдив www.plovdiv.bg, Документация ОУП-фаза Предварителен проект и всеки работен ден от 14.00 до 17.00 часа  в сградата на Община Пловдив:  гр.Пловдив, пл.“Централен“ №1 ет.12 , Заседателна сграда, всеки работен ден от 14.00 до 16.30ч.

В посочения срок се приемат становища относно посочените документи в писмен вид в сградата на Община Пловдив, пл.“Централен“ №1 ет.1, Специализирано деловодства на Дирекция „УТ“  или на електронна поща: info@plovdiv.bg.

Всички граждани, които проявяват интерес към разработката, са поканени да присъстват на разглеждането и обсъждането на проекта.

ДАРЕТЕ КРЪВ, ПОДАРЕТЕ ЖИВОТ!

ДАРЕТЕ КРЪВ, ПОДАРЕТЕ ЖИВОТ!

Районен център по трансфузионна хематология – Пловдив, с подкрепата на район „Южен“ – община Пловдив организират провеждането на акция за безвъзмездно и доброволно кръводаряване на 07 октомври 2020 г. /сряда/ от 8.30 до 13.00 часа в подвижната лаборатория пред административната сграда на районната администрация – ул. „Македония“ 73 А.

През последните години намалява броят на безвъзмездните и доброволни кръводарители. С провеждането на планови акции за безвъзмездно кръводаряване се цели да бъде съхранена традицията и да се привлекат все повече хора към идеята за милосърдие, добротворство, принадлежност и човечност, които са в основата на безвъзмездното кръводаряване.

Всеки, който желае, може да се включи в тази благородна инициатива.

ОЧАКВАМЕ ВИ !

Предварително Ви благодарим от името на всички нуждаещи се!

Кметът на район „Южен“ награди спечелилите участници в Европейската седмица на мобилността

Кметът на район „Южен“ награди спечелилите участници в Европейската седмица на мобилността

Със състезание с велосипеди и рисунка на асфалт децата на район „Южен“ отбелязаха европейската седмица на мобилността.
В него взеха участие ученици от ОУ „Яне Сандански“, като бяха спазени всички необходими противоепидимични мерки връзка с епидемиологичната обстановка в страна.
Рисунките, които нарисуваха учениците бяха на тема „Избери как да се придвижваш“, като най малкият участник проявил желание да рисува бе на 1 г. и 4 месеца и с много хъс рисувайки под звуците на музиката си спечели награда.
Кметът на район „Южен“ връчи медали, грамоти и предметни награди на всички участници, като им пожела да опазват природата чиста, за да живеем в един по-чист и красив свят.

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА В РАЙОН “ЮЖЕН”

ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА НА МОБИЛНОСТТА В РАЙОН “ЮЖЕН”

ПОД МОТО: “ИЗБЕРИ КАК ДА СЕ ПРИДВИЖВАШ”
КМЕТЪТ НА РАЙОН “ЮЖЕН” КОСТАДИН ЯЗОВ, кани ученици от район “Южен” на 21.09.2020 г. да вземат участие в

СЪСТЕЗАНИЕ С ВЕЛОСИПЕДИ

от 9,30 ч. на площадката по безопасността на движението намираща се на ул. “Скопие”

ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 4-7 КЛАС – СЪСТЕЗАНИЕ ЗА РИСУНКА НА АСФАЛТ от 10,00 ч. на ул. “Скопие” отсечката от ул. ”Горно броди” с ул. “Пере Тошев”

ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 1-4 КЛАС

ОЧАКВАТ ВИ МНОГО НАГРАДИ!!

ОЧАКВАМЕ ВИ!!

Започва набиране на преброители за Преброяване 2021

Започва набиране на преброители за Преброяване 2021

От 15 септември започва набиране на преброители и контрольори за предстоящото през януари и февруари 2021 г. Преброяване на населението и жилищния фонд.

Предвид спецификата на отделните населени места и епидемиологичната обстановка в страната, Националният статистически институт взе решение,  срокът за набиране на преброители и контрольори да бъде удължен до 16 ноември.2020 г., включително.

Кандидатите трябва да подадат заявление по образец в общината, в която искат да бъдат наети. Документите за кандидатстване ще може да бъдат изтеглени от сайта на Преброяване 2021 (линк към документите) и в сайтовете на общините.

При предстоящото преброяване ще бъдат ангажирани над 23 000 преброители и около 6000 контрольори, които ще преминат специални обучения и ще подпишат декларация за опазване на статистическата тайна на получената информация.

Най-подходящи са хора, които имат поне средно образование, занятие в икономическата и финансовата сфера, с технически познания и практикуващи социални дейности и администрация, както и студенти. Разбира се, трябва да бъдат комуникативни. Преброителите ще бъдат с „работно време” от 8.00 сутрин до 20.00 часа вечер, включително събота и неделя. Това е времето, през което те имат право да посещават домакинствата от техния преброителен участък. Преброителите ще се легитимират със служебна карта, издадена от НСИ.

Всеки преброителен участък включва около 200-250 души и 80 жилища. Един контрольор ще координира работата и ще отговаря за няколко преброители. Заплащането на преброителите ще бъде индивидуално и ще зависи от броя на преброените лица, жилища и сгради.

Заявление

Критерии за подбор

Цени на услугите

Информация за обработка на лични данни

Примерно CV

ВИДЕОМАТЕРИАЛИ