Костадин Язов пред DC news: Два паркинга, детска площадка и проект за нова ясла планираме за 2021 година

Костадин Язов пред DC news: Два паркинга, детска площадка и проект за нова ясла планираме за 2021 година

– Г-н Язов, измина почти една година от встъпването Ви в длъжност като кмет, какво успяхте да постигнете на този пост за тази година?

– Започнахме с едни недовършени договори от старото управление, не визирам на район „Южен“, по-скоро на голяма община, възстановихме тротоарни настилки, съумяхме да подменим голяма част от тротоара по бул. „Македония“ в отсечката между „Кукуш“ и „Даме Груев“. Успяхме да асфалтираме част от ул. „3 март“, там в момента се възстановява детската площадка. През това време успяхме да направим един паркинг на ул. „Асен Христофоров“ 4-6 за 107 паркоместа. В момента изграждаме от другата страна на бул. „Александър Стамболийски“ друг такъв паркинг за 120 паркоместа. Логиката на тази посока на действие е, че лицето на район „Южен“ е откъм Бетонния мост. Затова се опитваме оттам да вървим поетапно, защото район „Южен“ е изключително населен с жители район и те основно са съсредоточени край Събота пазара.

В момента работим по новия Подробен устройствен план на ул. „Кукуш“, като целта ни е ремонтът на улицата да бъде включен в инвестиционна програма, да тръгнем поетапно от единия край и да вървим към другия. През това време с финансовия ресурс, с който разполагаме за поддръжка на района, поддържаме направеното. Например паркингите на ул. „Александър Стамболийски“ се изграждат с тези средства. Естествено няма как с магическа пръчка да направим всичко, но това ще продължи и през следващата година. Ще направим още два по-големи паркинга, ще се опитаме да възстановим зелени площи, където е възможно.

– Успяхте ли да реализирате тези инфраструктурни проекти, които бяха предвидени за тази година и, които Вие бяхте заложили във плановете си за района?

– Всъщност бюджетът на район „Южен“ би трябвало да бъде разделен на две – това, което е инвестиция по капиталовата програма на общината и това, което е по линия на района. Ще се опитаме да подновим настилката по Кукленско шосе, но това е свързано с по-различен тип процедура, по-бавна във времето от тази, която самият район може да направи. Причината е, че самата машина в общината се движи по-бавно. Тук по-дребни неща по-бързо може да се случват, като по-големите проекти са приоритет на община Пловдив.

– Включително и Кукленско шосе?

– Ние проведохме разговори с предишния зам.-кмет по финанси Илия Кирчев, когото почти бях успял да убедя, че ако започнем в края на тази година вторият етап от Кукленско шосе в участъка от „Практикер“ и въртящия се мотокар, реално плащането за него ще да се появи в края на третото тримесечие на 2021 година. От бюджетна гледна точка е във второто полугодие на следващата година, т.е. стойността там би трябвало да бъде по количествено-стойностна сметка около 2 млн. лв. Със сигурност общината би могла събере и осигури тези средства, а така бихме имали направена изцяло една важна пътна отсечка.

След като г-н Кирчев напусна общината, отново трябва да подновим тези разговори с новия зам.-кмет по финансите. В момента влизаме и в процедура по изготвяне на нов общински бюджет за следващата година, така че едва ли ще има възможност да говорим за харченето на сегашния, предвид дефицитът, който се появява, от порядъка на няколко милиона лева.

– Направи ли се нещо по ул. „Даме Груев“ през тази година?

– Ул. „Даме Груев“ като процедура стартира в средата на годината и аз отделих за това пари от бюджета на „Южен“, макар и не много. Там успяхме да променим проекта, който беше изготвен в сервитута на съществуващата улица и да го направим. По този проект улицата, която реално е с две ленти, трябва да стане четирилентова, с места за паркиране. По новия проект свалихме индикативната стойност от порядъка на 3 млн. лв. като стойност за изпълнение. В момента процедурата върви и мисля, че сме в етапа за избор на изпълнител. Предвидените средства за тази година са от порядъка на 600 000 лв., които аз не вярвам до декември да бъдат усвоени и похарчени, защото ремонтът на „Даме Груев“ включва подмяна на цялата инфраструктура под пътното платно – ВиК, канализация и други подземни комуникации.

Подмяната при всички случаи ще се извършва поетапно, защото имаме няколко частни имота за отчуждаване, чиято регулация по-скоро е изтекла, а собствениците трябва да бъдат обезщетени. Освен това има две общински сгради, които са в процедура на премахване. Това означава, че улицата ще бъде изпълнена в няколко отчетни периода – по-скоро до края на 2021 г. Това ще стане, ако мине всичко както трябва с процедурата, която е на етап изготвяне на протокол с класирането на кандидатите и нямаме обжалване.

– Какво се случи през лятото в района?

– Като цяло основната ни функция беше да поддържаме района в нормално проходимо състояние. Улиците тук предимно са павирани, постоянно нареждаме паваж, постоянно се отварят дупки. Имах идея да направим всички кръстовища на павираните улици с асфалт със зоната на пешеходните пътеки, но се оказа много скъпо удоволствие и не можа да намери приложение в тазгодишния бюджет. Предполагам, че през следващата бюджетна година поне най-натоварените кръстовища ще можем да асфалтираме, където много често нареждаме павета и хората са недоволни, при това с основание.

Към DC news

Срокът за набиране на преброители и контрольори е удължен до 16 ноември.2020 г.

Срокът за набиране на преброители и контрольори е удължен до 16 ноември.2020 г.

Предвид спецификата на отделните населени места и епидемиологичната обстановка в страната, Националният статистически институт взе решение,  срокът за набиране на преброители и контрольори да бъде удължен до 16 ноември.2020 г., включително.

ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Със заповед на здравния министър от четвъртък, 29 октомври, до 12 ноември в страната се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки

Със заповед на здравния министър от четвъртък, 29 октомври, до 12 ноември в страната се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки

Със заповед на здравния министър от четвъртък, 29 октомври, до 12 ноември в страната се въвеждат допълнителни противоепидемични мерки:

 • Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците в гимназиален етап на образование;
 • Преустановява се присъственият учебен процес във висшите учебни заведения;
 • Преустановяват се груповите извънкласни дейности и занимания в присъствена среда, присъствените занятия в езикови центрове, образователни центрове, занимални и други, организирани от юридически и физически лица. Изключение се допуска за дейностите по интереси и занималните за ученици в начален и прогимназиален етап на образование;
 • Преустановяват се присъствените занимания в центровете за подкрепа на личностното развитие;
 • Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, изложения и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при участие на не повече от 30 души;
 • Допуска се провеждането на културни и развлекателни мероприятия (театри, кина, сценични прояви, концерти, занятия от танцовото, творческото и музикално изкуство) при заетост на местата до 30 %;
 • Колективните и индивидуални спортни мероприятия с тренировъчен и състезателен характер на закрито и открито се провеждат без публика. Изключение се допуска за международния турнир по тенис Sofia Open 2020, като настаняването на зрителите е най-малко през две седалки;
 • Преустановяват се посещенията в дискотеки, пиано-барове, нощен барове, клубове и нощни заведения за развлечения на закрито.
 • Заведенията за хранене и развлечения (ресторанти, заведения за бързо обслужване, питейни заведения, кафе-сладкарници и барове, с изключение на нощните заведения) трябва да осигурят дистанция от 1,5 м. между облегалките на най-близко разположените столове от две съседни маси. Не се допускат повече от 6 души на маса.
 • Собствениците и управители на обекти с обществено предназначение, търговски, административни и други обекти, предоставящи услуги на гражданите, трябва да създадат организация така, че да не се допуска повече от 1 човек на 3 кв. м. в съответния обект;
 • Преустановява се организирането на екскурзии и групови посещения на туристически обекти;
 • На всички пазари, тържища и базари на открито и закрито се създава организация за еднопосочно движение и осигуряване на дистанция от 1,5 м. между посетителите. Работещите и посетителите са длъжни да носят защитна маска за лице;
 • Със същата заповед се посочва, че преустановяването на плановия прием в областите в червената и оранжева зона не се отнася и за дейностите по рехабилитация, продължително лечение и психиатрична помощ.

Заповед РД-01-626/27.10.2020

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ за длъжността Медицинска сестра

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ за длъжността Медицинска сестра

ОКОНЧАТЕЛНИ  РЕЗУЛТАТИ  НА КАНДИДАТИТЕ

за длъжността Медицинска сестра в ДГ „8-ми март“, СУ „Свети Константин-Кирил Философ“, ОУ „Яне Сандански“, ОУ „Стоян Михайловски“,

дейност „437 Здравен кабинет в детски градини и училища” в район „Южен”

 

 

Съгласно Протокол № 1 от 26.10.2020 г. на комисията назначена със Заповед № 20Ю-РОА-448/09.10.2020 г. на Кмета на район „Южен” за допускане и провеждане на събеседване кандидатите получиха следните резултати:

 

 

 

Име,презиме,фамилия

Резултати спрямо обявени критерии за класацията Резултати / класиране
Кр.-1 Кр.-2 Кр.-3 Кр.-4 Общо точки
1. Ива Красимирова Александрова 5 5 5 25 40 2-во място
2. Йорданка Бориславова Зафирова 5 5 5 15 30 5-то място
3. Лиана Нечева Раева-Ангелова 5 0 5 15 25 6-то място
4. Галя Христова Сарова

 

5 5 5 25 40 1-ро място
5. Диана Кимонова Ангелова 5 5 5 25 40 3-то място
6. Милена Димитрова Булкина 5 5 5 25 40 4-то масто

 

На основание чл. 15.5 от ВППНП комисията класира кандидатите:

Първо място –Галя Христова Сарова;

Второ място – Ива Красимирова Александрова;

Трето място – Диана Кимонова Ангелова;

Четвърто място – Милена Димитрова Булкина.

 

Комисията предлага на Кмета на район „Южен” класираните от 1-во до 4-то място да заемат длъжностите както следва:

 1. Галя Христова Сарова да заеме обявената длъжност Медицинска сестра в ОУ „Яне Сандански“
 2. Г-жа Ива Красимирова Александрова да заеме обявената длъжност Медицинска сестра в СУ „Константин-Кирил Философ“
 3. Диана Кимонова Ангелова да заеме обявената длъжност Медицинска сестра в ДГ „Осми март“
 4. Милена Димитрова Булкина да заеме обявената длъжност Медицинска сестра в ОУ „Стоян Михайловски“

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: …………………../П/………………………….

Ат. Тунтова – Заместник-кмет на район „Южен“

 

 

Изготвил: …………………/П/………………………….

Р. Караколева – Гл.специалист ЧР