ОБЯВЛЕНИЕ ВРЪЧВАНЕ НА ЕМИЛ ПАЙТАЛОВ, ВЕЛИНА ПАЙТАЛОВА, ЛЮБА ЛУКОВА И СТЕФАН ЛУКОВ ПО РЕДА НА ЧЛ. 18А, АЛ. 10 ОТ АПК

ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН ЮЖЕН

ПРОИЗВОДСТВО № 21Ю-Ф-19 / 06.01.2021 Г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ВРЪЧВАНЕ НА ЕМИЛ ПАЙТАЛОВ, ВЕЛИНА ПАЙТАЛОВА, ЛЮБА ЛУКОВА И СТЕФАН ЛУКОВ ПО РЕДА НА ЧЛ. 18А, АЛ. 10 ОТ АПК – ЧРЕЗ ПОСТАВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО НА ТАБЛОТО ЗА ОБЯВЛЕНИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА СРОК ОТ 7 ДНИ.

ОБЯВА за провеждане на конкурс за оркестрант в Гвардейски представителен духов оркестър

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за оркестрант в Гвардейски представителен духов оркестър на лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната или в чужбина,

на 24.02.2021 г. и 25.02.2021 г. в Националната гвардейска част

срок до 11.02.2021 г. с приложени към него:

Повече информация на телефон на Военно окръжие Пловдив 032/632871 – централа

ОБЯВА за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия

О Б Я В А

за провеждане на конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната  и в чужбина

1. Със заповед № OХ-48/2 1.01.2021 г. на министъра на отбраната са обявени вакантни длъжности за военнослужещи  във  Военномедицинска  академия  за приемане на военна служба след конкурс на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина

ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ

София 1606, ул. „Св. Г.Софийски” N•. 3,

Тел.: 3359 2) 92 26-000

Факс : (+3 59 2 ) 952 65 36