Когато искаш пари, трябва да кажеш откъде да се вземат

Когато искаш пари, трябва да кажеш откъде да се вземат

Разбирам от бюджети, затова не съм поискал допълнителни пари от Община Пловдив. Когато искаш пари, трябва да кажеш откъде да се вземат, защото приходите са ограничени. А и не смятам, че район “Южен” може да се справи със съставянето на бюджета по-добре от Община Пловдив.

“Южен” има приблизително толкова, колкото и другите райони – чисто 470 000 лева, след като се разплатим за някои  миналогодишни договори. С тях ще направим два паркинга. Ако след три месеца се види, че постъпленията в бюджета вървят добре, средствата за районите могат да се увеличат. Но и да ни предоставят по-късно повече пари, трудно ще ги усвоим. Бюджетът ще се гласува в Общинския съвет в началото на март и ще влезе в сила в края на март – началото на април, което означава, че до края на годината ще останат осем месеца. А за провеждане на обществени поръчки отиват шест месеца.