UV-C лампи ще бъдат поставени във всички учебни заведения на територията на Район Южен в които ще се проведе гласуване за избор на народни представители 2021г.

UV-C лампи ще бъдат поставени във всички учебни заведения на територията на Район Южен в които ще се проведе гласуване за избор на народни представители 2021г.

Тази година изборите в България се провеждат в условията на пандемията от COVID-19.

На територията на район Южен, администрацията на района съвместно с фирма „Самоконтрол“ ООД е осигурила UV-C Лампи за всички места на които ще се гласува.

Лампите са напълно безопасни за хората и са с гарантирана ефективност на работа. В административната сграда на Района лампата се използва от година. Изделията притежават документи за ефективност и безопасност на база изпитания, които са преминали. Устройствата са осигурени безвъзмездно. Фирмата е утвърдена на Българския пазар, като лидер в търговията с медицинска техника.

За да осигури безопасно провеждане на процеса на гласуване, както за хората, дошли да гласуват, така и за всички ангажирани с изборния процес, Община Пловдив e поставила в голяма част от местата за гласуване  UV-C Лампи за пречистване и дезинфекциране на помещенията.

Целта на Община Пловдив е грижа за здравето на гражданите.

Лампите ще бъдат поставени във всички учебни заведения на територията на район Южен в които ще се проведе гласуване за избор на народни представители 2021г.

ЗАПОВЕД № 21Ю-РОА-139 Пловдив, 22.03.2021 г.

На основание чл.46, ал.1, т.8 и т.11 от ЗМСМА, в изпълнение на Заповед № 21 ОА 666/ 05.03.2021 г. на Кмета на Община Пловдив и във връзка с Наредба осигуряване на обществения с оглед осигуряване на необходимите условия за нормално провеждане на територията на Община Пловдив на изборите за народни представители за Народно събрание на Република България, насрочени на 04.04.2021г.

НАРЕЖДАМ:

  1. Служителите от администрацията на район „Южен“, съгласувано и съвместно със служители на ОД на МВР – Пловдив и на Първо РПУ- Пловдив, да организират опазването на обществения ред, като осъществят непрекъснат контрол върху стриктното спазване на законовите и подзаконови разпоредби и да осигурят нормална обстановка по време на предизборната кампания и изборния ден.
  2. Забранявам продажбата, сервирането и употребата на алкохол и спиртни напитки в административно – териториалните граници на територията на район „Южен“, гр. Пловдив –  в заведенията за обществено хранене и други обществени места, с изключение на тези, в които се провеждат предварително планирани семейни тържества, за периода от 06.00 ч. до 21.00 ч. на 04.04.2021 г.
  3. Забранявам издаването на разрешения за провеждане на масови мероприятия на територията на район “Южен” в изборния ден с цел да не се създават предпоставки за нарушаване на обществения ред.
  4. Длъжностните лица от районната администрация, пряко ангажирани с подготовката и провеждането на изборите, да създадат необходимата организация за осигуряване на нормални условия в изборния ден до окончателното приключване на изборите, при спазване на противоепидемичните мерки, заповеди и указания за провеждане на изборния процес в условията на обявена извънредна обстановка във връзка с COVID – 19.

Заповедта да бъде оповестена чрез публикуване на сайта на р-н „Южен“, както и да се постави на информационното табло в административната сграда на район „Южен“, гр. Пловдив, ул „Македония“ № 73 а.

Контрол от изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

Заповедта да се сведе до знанието на съответните длъжностни и заинтересовани лица за сведение и изпълнение.

 

 

 

КОСТАДИН ЯЗОВ   /п/

Кмет на район „Южен“ – Община Пловдив

 

 

Изготвил:  /п/

Елена Абрашева

Гл. юрисконсулт

Заповед избори

22 март – Световен ден на водата

22 март – Световен ден на водата

„Водичке,
Без теб не можем
тук ние сега,
ти си ни нужна
царице-вода!

Играем и пеем,
и учим се всички,
но винаги с чисти
ръчички, очички.

Без тебе не могат
цветята, житата
Без теб ще я няма чистотата!

В реки и морета
щом ти си се сбрала
на хора и птички
живот ще си дала.“

/стихотворението е спечелило една от първите награди в литературния конкурс/

Приключиха двата онлайн конкурса обявени от кмета на район „Южен“ Костадин Язов във връзка с отбелязването на Световния ден на водата 22 март.

Ежегодните конкурси на район „Южен“ посветени на водата тази година се превърнаха в национални. В тях взеха участие близо 200 ученика от цялата страна: Пловдив, Русе, Кърджали, Бургас, с. Долно Камарци Софийска област и село Братя Даскалови, област Стара Загора.

„Със своите прекрасни рисунки учениците ни показаха отново своето отношение към този безценен дар водата, отношението си към майката природа, към ресурсите на планетата, които ако не ги съхраняваме и опазваме ще изчезнат. Не мога да не споделя и малките литературни творци, които са сътворили истински шедьоври чрез своите литературни произведения  за водата, без която наистина не можем. За това нека я ценим и пазим, за да има за всички живи същества на планетата Земя.“- сподели кметът на район „Южен“ г-н Костадин Язов.

„Благодарим на всички участници и се надяваме пак да участват в нашите екологични конкурси, защото само така ще изградим едно екологично съзнание в подрастващите поколения и ще запазим красивата ни природа чиста„ –  допълни той.

Протоколи от класираните участници в двата онлайн конкурса обявени от кмета на район „Южен“ Община Пловдив г-н Костадин Язов, във връзка с отбелязването на Световния ден на водата 22.03.2021 г.

ВРЪЧВАНЕ НА ЕМИЛ ПАЙТАЛОВ, ВЕЛИНА ПАЙТАЛОВА, ЛЮБА ЛУКОВА И СТЕФАН ЛУКОВ ПО РЕДА НА ЧЛ. 18А, АЛ. 10 ОТ АПК

ОБЩИНА ПЛОВДИВ – РАЙОН ЮЖЕН

ПРОИЗВОДСТВО № 21Ю-Ф-19 / 06.01.2021 Г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ВРЪЧВАНЕ НА ЕМИЛ ПАЙТАЛОВ, ВЕЛИНА ПАЙТАЛОВА, ЛЮБА ЛУКОВА И СТЕФАН ЛУКОВ ПО РЕДА НА ЧЛ. 18А, АЛ. 10 ОТ АПК – ЧРЕЗ ПОСТАВЯНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО НА ТАБЛОТО ЗА ОБЯВЛЕНИЯ И ПУБЛИКУВАНЕ НА СЪОБЩЕНИЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА РАЙОННАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА СРОК ОТ 7 ДНИ.

ГРАФИК за раздаване на материалите на секционните комисии на 03 април 2021 г. в район „Южен“ – Пловдив

Час Място за гласуване

Брой секции

Секция №
11.00 ОУ „Димитър Талев“

 

11 60; 61; 62; 63; 64; 65; 66; 67; 68; 69; 70
11.20 ОУ „Димитър Талев“

 

7 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59
11.40 ОУ „Стоян Михайловски“ 15 71; 72; 73; 74; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 81; 82; 83; 84; 85
12.10 СУ “Свети Константин Кирил  Философ“ – малка сграда

/Бивше Антон Страшимиров/

4 38; 39; 40; 41
  СУ „Свети Константин Кирил Философ“ 11 42; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 49; 50; 51; 52
13.00 Дом за стари хора

 

2 86; 87
  ОУ „Захари Стоянов“

 

8 88; 89; 90; 91; 92; 93; 94; 95
 

 

УМБАЛ „Еврохоспитал“ 1
  Транспортна болница

 

2
13.40 СУ „Константин Величков“

 

6 32; 33; 34; 35; 36; 37
  Медицински колеж

 

4 20; 21; 22; 23
  МБАЛ „Свети Пантелеймон“

 

2
  Пловдивски затвор

 

1
  Следствен арест

 

1
14.00 СУ „Братя Миладинови“

 

7 1; 2; 3; 4; 5; 6; 96
  СУ „Братя Миладинови“ – малка сграда 7 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
14.20 НУ „Климент Охридски“

 

6 14; 15; 16; 17; 18; 19
  ОУ „Яне Сандански“

 

8 24; 25; 26; 27; 28; 29; 30; 31